Uppdatering om stormen Laura

Under torsdagen 12 mars svepte stormen Laura in över Sverige och fick stora konsekvenser. Kraftringens elnät drabbades av ett flertal avbrott. Många kunder kunde få strömmen åter tack vare omkopplingar men möjligheterna till felavhjälpning i fält försvårades dels av den pågående stormen, dels av att även större vägar blockerades av nedfallna träd.

Stormen bedarrade under natten till fredagen vilket innebar att all tillgänglig personal kunde börja jobba redan tidigt på fredagmorgonen. Under dagen fick de flesta av våra kunder strömmen åter. Tyvärr var dock skadorna på nätet så omfattande att ett 50-tal hushåll kvarstod utan elleverans även in på helgen. Helikopterbesiktning under fredag och lördag har gett en tydlig bild av de kvarstående felen och hur de ska prioriteras. Arbetet pågår med extrainsatt personal för att så fort som möjligt få strömmen tillbaka till de sista permanentboendena.

Vi beklagar alla olägenheter stormen Laura medfört och ber om överseende för de gånger vi kommer behöva kort stänga strömmen korta perioder igen för att mer permanent kunna åtgärda kvarvarande fel.

Du kan följa utvecklingen på vår avbrottskarta, som uppdateras var 5:e minut dygnet runt. Observera dock att fel på lågspänningsnätet inte syns på kartan och att vissa fel kan vara kvar utan att ha någon påverkan för våra kunder, exempelvis sommarboenden eller liknande.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon