Stäng stäng ikon

Vad händer med elpriserna?

Har du också märkt att elpriset är högre nu än vad det brukar vara? Hur kan det bli så? 

Just nu är det många som ringer till oss och därför har vi längre svarstider.

Har du också märkt att elpriset är högre nu än vad det brukar vara?

Många ringer till oss nu och därför har vi längre svarstider.

Läs mer om de höga elpriserna

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Kraftringen tilldelas Ellevio Safty Award 2019

Kraftringen har tilldelats Ellevio Safety Award 2019 under Ellevios Entreprenörsdag i Stockholm i veckan. En stark, enad jury valde ut Kraftringen som vinnare i tuff konkurrens med One Nordic och Vattenfall Services.

Motiveringen lyder:

”Kraftringen har på ett strukturerat sätt angripit säkerhetsfrågorna i den nya etableringen för vårt lokalnätsprogram på västkusten. Alla medarbetare är utbildade i Bas-U och Bas-P, man har ett tydligt fokus på ledarskapets roll på alla nivåer vilket är en drivande faktor i förändringen mot en stark säkerhetskultur. Vi ser också att beslut fattats om ett antal säkra beteenden. Genom öppenhet med vad som också behöver förbättras, visar man på transparens, mognad och ambition.”

Magnus Brixvik är Entreprenadchef i Västra Götaland för Kraftringen och var en av dem som tog emot priset.

-    Vi är oerhört stolta och glada över priset och det visar att vi arbetar med rätt elsäkerhetsfrågor tillsammans med vår personal och vår kund Ellevio, säger han.

Redan förra året, i samband med entreprenörsdagen, fick Kraftringen tillsammans med flera andra av Ellevios entreprenörer ta emot det nyinstiftade säkerhetspriset Ellevio Safety Award 2018. Då satte Magnus Brixvik och Emma Wrege, platschef i Billdal, upp målet att Kraftringen skulle stå som ensam vinnare 2019.

-    Mycket hårt arbete kring elsäkerhetsfrågor ligger bakom och därför är vi i år extra stolta när vi på årets upplaga fick ta emot årets pris, säger Emma Wrege.

Kraftringens entreprenadbolag Kraftringen Service har fått det stora förtroendet att jobba tillsammans med Ellevio i det så kallade Västkustpaketet. Detta innebar att vi har byggt upp en ny etablering och organisation från grunden i Göteborgsregionen. Vi har arbetat hårt för ett bygga upp en stark säkerhetskultur från start. 

För Kraftringens del så är Västkustpaketet bland de största enskilda elkraftsprojekten i Kraftringens historia. Detta innebär att vi har haft en del utmaningar, men också möjligheter:

  • Rekrytera engagerade personer med rätt inställning och attityd, i en ny region där vi inte var kända sedan tidigare. 
  • Bygga upp en tydlig, öppen och lärande organisation där alla har hög kunskap kring arbetsmiljö och säkerhet.
  • Hitta en bra mix av nya, säkra och effektiva arbetssätt och rutiner tillsammans med väl fungerande arbetssätt från andra projekt.

Vi har därefter byggt på alla medarbetare med extra utbildningar inom arbetsmiljö och säkerhet.  Alla som jobbar i Västkustpaket har till exempel utbildats i arbetsmiljö och våra montörer har gått extra utbildningar i elsäkerhet. 

Ledarskap är en annan viktig del i vårt säkerhetsarbete. Chefer från olika nivåer i koncernen är med och utför skyddsronder där fokus ligger på beteenden, säkerhet samt skyddsutrustning.

-    Ledarnas engagemang uppskattas mycket av medarbetarna, de vet att man ser och förstår det jobb som de utför, och att de alltid har ett starkt stöd, avslutar Emma Wrege.

Emma Wrege och Magnus Brixvik tar emot Ellevio Safety Award 2019