Stäng stäng ikon

Läs om regeringens nya förslag på elpriskompensation. Vår kundservice har för närvarande inte mer information och vi väntar på mer detaljer. Svarstiderna på telefon och mail är mycket långa just nu. Vi tackar för din förståelse och tålamod.

Läs om regeringens nya förslag på elpriskompensation. Kundservice har inte mer information just nu, inväntar detaljer. Svarstiderna är tyvärr långa just nu. Tack för ditt tålamod.

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Ledningsarbete på Lilla Fiskaregatan i Lund

I Lund förser vi en majoritet av staden med värme via vårt fjärrvärmenät. Ett tryggt och enkelt sätt att värma sin fastighet.

För att fortsätta leverera hållbart producerad värme med så låg miljöpåverkan som möjligt behöver vi ibland utföra underhållsarbete på fjärrvärmenätet. Sedan skolavslutningarna har vi därför arbetat med att byta ut en del av de äldre delarna av nätet i centrala Lund.

Arbetet är uppdelat i två etapper, där den första nu är helt genomförd. En kammare och en del ledningar på Lilla Fiskaregatan har ersatts, mellan korsningarna med Stora Gråbrödersgatan och Grönegatan.

Just nu pågår arbete med att byta ut resterande ledning mellan Grönegatan fram till ca 60 meter från Bantorget. Arbetet planeras vara klart och gatan återfylld i vecka 37, med stenläggning tillbaka på plats i vecka 40. Denna sida kommer uppdateras löpande med närmare tidsangivelser.

Vi planerar alla våra underhållsprojekt för att utgöra så lite hinder i trafiken som möjligt. På Lilla Fiskaregatan kommer det till exempel att finnas små broar över schakten så att gäster på uteserveringar inte ska hindras. På grund av omständigheter utanför vår kontroll har tyvärr vissa förseningar drabbat projektet, vilket lett till att arbetet blivit totalt ca fyra veckor försenat jämfört med den ursprungliga tidsplanen. Vi beklagar eventuella olägenheter!

Har du frågor om arbetet? Hör av dig till oss på info@kraftringen.se eller 020-32 61 00.

Fjärrvärmearbete, exempelbild