Cityfiedprojektet har gått i mål!

Efter 5 års arbete har Cityfiedprojektet gått i mål och den 28 mars hölls slutkonferensen på AF-borgen i Lund. Det EU-finansierade projektet har under de här åren undersökt hur man kan renovera och energieffektivisera miljonprogramsområden så att husen klarar samma energikrav som nya bostäder. I Lund är det 70-talsområdet Linero som har renoverats och energieffektiviserats.

De livscykelanalyser som projektet tagit fram visar att det klimatmässigt är mer hållbart att rusta upp byggnader till nybyggnads¬prestanda än att riva dem i förtid och bygga nytt. Eftersom husen på Linero är typiska för 60- och 70-talsområden är erfarenheterna en värdefull bas för storskaliga insatser på många håll i Sverige.

Det som gjorts på Linero är att 16 trevåningshus energirenoverats samtidigt som ett stambyte gjorts. Bland annat har fastighetsägaren LKF isolerat vindarna, bytt fönster och förbättrat ventilationen. Dessutom har Kraftringen installerat nya fjärrvärmecentraler, satt upp solceller på vissa tak och installerat ett smartare styrsystem som både sparar värme och ger jämnare inomhustemperatur. För att öka engagemanget hos de boende utvecklades två appar där hyresgästerna kan följa sin elanvändning historiskt och i realtid.

-    All mätdata är ännu inte färdigställd, men energianvändningen beräknas över tid att minska med cirka 40 procent och därmed göra bostäderna lika energisnåla som nybyggen, säger Kraftringens projektledare David Edsbäcker.

I Sverige har Kraftringen deltagit i projektet tillsammans med LKF (Lunds Kommuns Fastighets AB), Lunds kommun och IVL Svenska Miljöinstitutet. På europeisk nivå har projektet samordnats av den spanska stiftelsen CARTIF och storskaliga demosajter finns i tre städer: Lund i Sverige, Valladolid i norra Spanien och Soma i västra Turkiet.

-    De analyser som har gjorts under Cityfiedprojektet visar att det är mer hållbart att rusta upp de här områdena än att riva och bygga nytt. Eftersom det byggdes drygt 800 000 lägenheter i Sverige under 60- och 70-talen tror vi också att det finns ett stort intresse för liknande insatser i andra städer. Vår förhoppning är att resultaten ska spridas och komma till nytta på fler ställen, avslutar David Edsbäcker.

Vill du veta mer om resultaten från projektet? Slutkonferensen spelades in och kan ses här.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon