Investeringar för att framtidssäkra elnätet

Dagens moderna och uppkopplade samhälle är helt beroende av en fungerande elleverans. Kraftringen vill bygga ett elnät för framtida generationer och planerar därför att investera 1,4 miljarder kronor i elnätet de kommande fem åren. Det går till bland annat vädersäkring, moderniseringar och smart teknik i såväl fördelningsstationer som i kundernas elmätare.

För att finansiera de investeringar som krävs kommer Kraftringen att genomföra en höjning av elnätsavgiften från den 1 maj 2019. Höjningen inkluderar även en höjd avgift från regionnäten.

-   Vi måste höja avgiften för att fortsätta investera i elnätet. Dagens uppkopplade samhälle är helt beroende av en fungerande elleverans – dygnet runt året om – i staden så väl som på landsbygden. Därför är ett modernt och leveranssäkert elnät en förutsättning för att samhället ska fungera, säger Mikael Olsson distributionschef på Kraftringen.

En hållbar samhällsutveckling med ökad mikroproduktion av el och en elektrifiering av transportsektorn i kombination med extremväder till följd av klimatförändringar ställer stora krav på framtidens elnät.

-   Vi på Kraftringen vill bygga ett elnät för framtida generationer och därför planerar vi att investera 1,4 miljarder kronor i vårt elnät de kommande fem åren, avslutar Mikael Olsson.

Höjningen som träder i kraft den 1 maj 2019 innebär ca 25 kr /mån för en genomsnittlig lägenhetskund och ca 50 kr/mån för en villakund utan elvärme. Avgiftshöjningen påverkar inte den totala månatliga avgiften för elförsörjning utan enbart den andel som utgör kostnaden för elnätet.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon