Stäng stäng ikon

Vad händer med elpriserna?

Har du också märkt att elpriset är högre nu än vad det brukar vara? Hur kan det bli så? 

Just nu är det många som ringer till oss och därför har vi längre svarstider.

Har du också märkt att elpriset är högre nu än vad det brukar vara?

Många ringer till oss nu och därför har vi längre svarstider.

Läs mer om de höga elpriserna

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Investeringar för att framtidssäkra elnätet

Dagens moderna och uppkopplade samhälle är helt beroende av en fungerande elleverans. Kraftringen vill bygga ett elnät för framtida generationer och planerar därför att investera 1,4 miljarder kronor i elnätet de kommande fem åren. Det går till bland annat vädersäkring, moderniseringar och smart teknik i såväl fördelningsstationer som i kundernas elmätare.

För att finansiera de investeringar som krävs kommer Kraftringen att genomföra en höjning av elnätsavgiften från den 1 maj 2019. Höjningen inkluderar även en höjd avgift från regionnäten.

-   Vi måste höja avgiften för att fortsätta investera i elnätet. Dagens uppkopplade samhälle är helt beroende av en fungerande elleverans – dygnet runt året om – i staden så väl som på landsbygden. Därför är ett modernt och leveranssäkert elnät en förutsättning för att samhället ska fungera, säger Mikael Olsson distributionschef på Kraftringen.

En hållbar samhällsutveckling med ökad mikroproduktion av el och en elektrifiering av transportsektorn i kombination med extremväder till följd av klimatförändringar ställer stora krav på framtidens elnät.

-   Vi på Kraftringen vill bygga ett elnät för framtida generationer och därför planerar vi att investera 1,4 miljarder kronor i vårt elnät de kommande fem åren, avslutar Mikael Olsson.

Höjningen som träder i kraft den 1 maj 2019 innebär ca 25 kr /mån för en genomsnittlig lägenhetskund och ca 50 kr/mån för en villakund utan elvärme. Avgiftshöjningen påverkar inte den totala månatliga avgiften för elförsörjning utan enbart den andel som utgör kostnaden för elnätet.

elmontör i stolpe