Stäng stäng ikon

Undrar du varför elen är väldigt dyr just nu?

Då är du inte ensam. Många elhandelskunder i södra Sverige undrar varför elräkningen har skjutit i höjden på sistone. Vi förklarar hur det hänger ihop. 

Vi förklarar hur det hänger ihop.

Läs mer här

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Slutkonferens för EU-projektet Cityfied

Under snart fem år har EU-projektet Cityfied pågått på Linero i Lund. Projektets syfte har varit att hitta smarta och kostnadseffektiva lösningar på hur man kan energieffektivisera äldre flerfamiljsbostäder så att de når samma energikrav som nybyggnationer, utan att det påverkar de boendes möjlighet att bo kvar.

Inom Cityfiedprojektet har Kraftringen tillsammans med Lunds kommun, Lunds Kommuns Fastighetsbolag (LKF) och Svenska Miljöinstitutet (IVL) genomfört omfattande energieffektiviserings- och renoveringsinsatser på 70-talsområdet Linero. Genom lokal elproduktion och hållbara energileveranser har Kraftringen både bidragit till att områdets energianvändning minskat och att miljöbelastningen från resterande energianvändning minimerats.

Efter en tid av uppföljningar presenteras nu de mest intressanta resultaten från projektet på Cityfieds slutkonferens: Hur lönsam blev energirenoveringen, vilka potentiella klimatbesparingar ser vi, hur fungerade kommunikationen med hyresgästerna och hur påverkar deras beteende energianvändningen?

Slutkonferensen arrangeras tillsammans med renoveringsdagen och går av stapeln i Lund. Klicka här för d och anmälan.

Agenda 28 mars med fokus Cityfied

10.00-16.00: Fördjupade presentationer med frågestunder där vi bland annat tittar närmare på:

  • Potentiell lönsamhet av energirenovering
  • Potentiella klimatbesparingar
  • Lösningar för informations- och kommunikationsteknologi
  • Kommunikation med boende i samband med renovering
  • Brukarnas beteende och hur det påverkar energianvändningen
De renoverade husen på Linero