Till startsidan
Translate

Avklarat: Strömavbrott i Höör

Senast uppdaterad: 2017-08-01 08.50

Avklarat: 2017-07-31 03.07

Nu är sista aggregatet på plats och alla kunder har fått strömmen tillbaka. 

Eventuellt kan berörda kunder dock uppleva ytterligare småstörningar de närmsta dagarna efterhand som reservaggregaten kopplas bort och vi återgår till normal drift.

Uppdatering: 2017-07-31 00.58

Nu återstår endast 30 strömlösa kunder som vi beräknar ha ström igen inom 1-1,5 timmar.

Uppdatering: 2017-07-30 23.51

Nu återstår 71 strömlösa.

Uppdatering: 2017-07-30 23.27

Antalet strömlösa är nu nere på 197.

Uppdatering: 2017-07-30 23.11

Ytterligare ett aggregat är på plats och vi är nu nere på 213 strömlösa.

Uppdatering: 2017-07-30 21.52

Nu är det första aggregatet på plats och antalet strömlösa är nu nere på 225 kunder. Vi arbetar för fullt med att få resterande fem aggregat på plats.

Uppdatering: 2017-07-30 20.59

Vi har bemannat upp med ytterligare personal och arbetar nu för fullt med att få reservaggregaten på plats så snart som möjligt. Efterhand som aggregaten kopplas in kommer allt fler kunder att få strömmen tillbaka. I nuläget räknar vi med att de sista får ström igen om 4-5 timmar. Vi beklagar problemen detta ställer till såhär på söndagskvällen.

Uppdatering: 2017-07-30 18.58

På grund av en brand i en närliggande transformatorstation, troligtvis även den åskrelaterad, har vi blivit tvungna att bryta strömmen för ytterligare kunder. För närvarande är därför 264 kunder i Höör strömlösa. Detta innebär att fler reservaggregat kommer att behöva kopplas in och arbetet drar därmed ut på tiden. Vi beräknar att de första kunderna kommer att få strömmen tillbaka runt 21-tiden och därefter resterande kunder succesivt under kvällen efterhand som reservaggregaten kopplas in. 

Uppdatering: 2017-07-30 18.13

På grund av reparationsarbetets omfattning kommer vi att köra ut ett reservaggregat för att ge berörda kunder ström så snabbt som möjligt. Vi beräknar att detta ska vara på plats och inkopplat om ca. 3 timmar.

Nytt avbrott: 2017-07-30 16.30

Vi har just nu ett strömavbrott som berör 39 kunder i norra delen av Höör. Troligtvis beror avbrottet på dagens åskoväder. Vår personal är på väg ut för att felsöka problemet.

Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]