Till startsidan
Translate

Avklarat: Avbrott kring Nynäshamn

Senast uppdaterad: 2015-12-10 12.48

Avklarat: 2015-12-10 12.48

Alla kända fel i området är åtgärdade. Det kan dock finnas enstaka sommarstugor/hus kvar där ingen felrapporterat. Så har du sommarboende i området och saknar ström ombeds du kontakta vår felanmälan på 020-55 66 00

Uppdatering: 2015-12-10 09.23

Idag återupptas arbetet med att avhjälpa de lågspänningsfel som fortfarande återstår efter stormen. Så är du boende i området och saknar ström ombeds kontakta vår felanmälan på 020-55 66 00.

Uppdatering: 2015-12-09 09.52

I dag fortsätter arbetet med att lokalisera och åtgärda de lågspänningsfel som fortfarnade förekommer. Om du bor i dettta området och saknar ström, kontakta vår felanmälan på 020-55 66 00

Uppdatering: 2015-12-07 11.36

I dag fortsätter arbetet med att lokalisera och åtgärda de lågspänningsfel som fortfarnade förekommer. Om du bor i dettta området och saknar ström, kontakta vår felanmälan på 020-55 66 00.

Uppdatering: 2015-12-06 12.38

Nu är samtliga högspänningsfel i området avhjälpta och kunder vid Råholmen, Lökvik, Järflotta, Korsudden och Norrbro har åter spänning.
Det kan dock fortfarande förekomma lågspänningsfel i området, varför du som fortfarande saknar ström ombeds rapportera det på telefon 020-556600 så att vi kan hjälpa dig så snart som möjligt.

Uppdatering: 2015-12-06 09.40

Idag återupptas arbetet med att avhjälpa de avbrott som fortfarande återstår. Prognosen är att de flesta avbrotten skall vara lösta under söndagen.

Uppdatering: 2015-12-05 20.19

Nu har arbetet avslutats för kvällen och felavhjälpningen fortsätter under söndagen. Det återstår 28 st kunder vid Råholmen, Lökvik, Järflotta, Korsudden och Norrbro som är strömlösa.

Uppdatering: 2015-12-05 18.29

279 st kunder på delar av Torsö har återfått strömmen.

Nu återstår 28 st kunder vid Råholmen, Lökvik, Järflotta, Korsudden och Norrbro som fortfarande är strömlösa. Reparationsarbetet fortsätter här under söndagen. 

Uppdatering: 2015-12-05 16.22

Totalt är 307 st kunder spänningslösa i Nynäshamnsområdet. 279 st på delar av Torsö samt 28 st i Lökvik, Järflotta, Korsudden och Norrbro. Felsökning och reparation pågår. Förhoppningsvis skall högspänningsnätet vara åtgärdat under kvällen.

Uppdatering: 2015-12-05 14.41

168 kunder i Hestnäs, Stymninge och Österby med omnejd fick nyligen strömmen tillbaka.

Totalt är 587 kunder strömlösa i Nynäshamnområdet.

Uppdatering: 2015-12-05 10.39

Avbrottet för de 755 strömlösa i Nynäshamnsområdet berör delar av Torö, Sandvik, Hestnäs, Järflotta, Lökvik, Korsudden och Norrbro. Reparationer och felsökningar pågår och vi uppdaterar här löpande när vi vet mer om läget.

Uppdatering: 2015-12-05 09.47

Repartioner och felsökningar har kommit igång nu på morgonen och enligt vår senaste uppdatering har vi nu 755 strömlösa i området.

Uppdatering: 2015-12-04 22.33

Efter omkopplingar återstår nu 945 strömlösa kunder i Nynäshamn. Reperationsarbet för att åtgärda återstående kan tyvärr inte påbörjas förrän vinden mojnat för att inte riskera vår personals säkerhet. Vi återkommer här så snart vi har mer information

Uppdatering: 2015-12-04 20.11

Strömavbrott har också drabbat kunder i Yxlö varför drygt 2600 kunder nu är strömlösa kring Nynäshamn. Arbetet med att åtgärda dessa avbrott beräknas påbörjas under lördagen.

Uppdatering: 2015-12-04 18.09

Strömavbrott har under fredagskvällen drabbat drygt 1700 kunder i Torö, Landsort, Lisö och Stenbacken med omnejd. Reparationsarbetet kan tyvärr inte påbörjas förrän vinden bedarrat.

Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]