Till startsidan
Translate

Avklarat: Avbrott kring Torsås

Senast uppdaterad: 2015-12-10 12.49

Avklarat: 2015-12-10 12.49

Alla kända fel i området är åtgärdade. Det kan dock finnas enstaka sommarstugor/hus kvar där ingen felrapporterat. Så har du sommarboende i området och saknar ström ombeds du kontakta vår felanmälan på 020-55 66 00

Uppdatering: 2015-12-10 09.24

Idag återupptas arbetet med att avhjälpa de lågspänningsfel som fortfarande återstår efter stormen Gorm. Så är du boende i området och saknar ström ombeds kontakta vår felanmälan på 020-55 66 00.

Uppdatering: 2015-12-09 09.53

I dag fortsätter arbetet med att lokalisera och åtgärda de lågspänningsfel som fortfarnade förekommer. Om du bor i dettta området och saknar ström, kontakta vår felanmälan på 020-55 66 00

Uppdatering: 2015-12-08 14.51

I dag fortsätter arbetet med att lokalisera och åtgärda de lågspänningsfel som fortfarnade förekommer. Om du bor i dettta området och saknar ström, kontakta vår felanmälan på 020-55 66 00

Uppdatering: 2015-12-07 11.37

I dag fortsätter arbetet med att lokalisera och åtgärda de lågspänningsfel som fortfarnade förekommer. Om du bor i dettta området och saknar ström, kontakta vår felanmälan på 020-55 66 00.

Uppdatering: 2015-12-06 15.26

Det kan fortfarande förekomma lågspänningsfel i Torsåsområdet, så du som saknar ström ombeds kontakta vår felanmälan på 020-55 66 00.

Uppdatering: 2015-12-06 09.41

Idag återupptas arbetet med att avhjälpa de lågspänningsfel som fortfarande återstår. Prognosen är att de flesta avbrotten skall vara lösta under söndagen.

Uppdatering: 2015-12-05 20.52

Nu har arbetet med att reparera lågspänningsfel avslutats för kvällen. Felavhjälpningen fortsätter imorgon söndag. Inga nya högspänningsfel har rapporterats in. Om du bor i området och fortfarande saknar ström ber vi dig kontakta vår felanmälan på 020-55 66 00.

Uppdatering: 2015-12-05 17.00

Den senaste rapporten fasthåller att alla högspänningsfel är avklarade. Lågspänningsfel förekommer fortfarande, så du som fortfarande saknar ström ber vi dig kontakta vår felanmälan på 020-55 66 00.

Uppdatering: 2015-12-05 12.50

Inga nya högspänningsfel är inrapporterade. Lågspänningsfel förekommer fortfarande, så du som fortfarande saknar ström ber vi dig kontakta vår felanmälan på 020-55 66 00.

Uppdatering: 2015-12-05 10.23

Alla högspänningsfel är avklarade. Lågspänningsfel förekommer fortfarande, så du som fortfarande saknar ström ombeds kontakta vår felanmälan på 020-55 66 00.

Uppdatering: 2015-12-04 08.39

Det kan fortfarande förekomma lågspänningsfel i Torsåsområdet, så du som fortfarande saknar ström ombeds kontakta vår felanmälan på 020-55 66 00.

Vi vill också uppmana allmänheten att inte gå nära ledningar som fortfarande ligger på eller nära marken.

Uppdatering: 2015-12-03 20.10

Till följd av stormen fick vi ett avbrott som först drabbade stora delar av Torsås, men sedan kunde begränsas till 6 kunder i industriområdet. Felet är avhjälpt och alla kunder har spänningen åter.

Även de kunder kring Kättilsmåla, Björsmåla och Djäknemåla som blev spänningslösa under kvällen har nu spänningen åter.

När arbetet nu avslutas för kvällen i Torsåsområdet räknar vi alltså med att alla kunder har strömmen tillbaka igen. Lågspänningsfel kan förekomma, så du som är boende i området och saknar ström ombedes kontakta vår felanmälan på 020-55 66 00.

Uppdatering: 2015-12-03 18.44

Ytterligare ett avbrott har inträffat i Torsås industriområde som berör 6 kunder på Sågverksgatan, inklusive ridhuset. Montörer är på väg. 

Kättilsmåla, Björsmåla och Djäknemåla återstår nu 75 strömlösa kunder.

Uppdatering: 2015-12-03 18.03

Klockan 17.43 inträffade ett avbrott som berör 151 kunder i Kättilsmåla, Björsmåla och Djäknemåla.

Uppdatering: 2015-12-03 17.32

De 37 st kunderna  i Fastlycke, Karlshult och Göddabo fick spänning kl 16.55. Därmed har alla högspänningsfel åtgärdats i Torsås-området. Det kan dessvärre fortfarande finnas fel på lågspänningsnätet, så du som är boende i området och saknar ström ombedes kontakta vår felanmälan på 020-55 66 00.

 

Uppdatering: 2015-12-03 16.49

Senaste rapporten för Torsås. 22 st kunder omkring Sävsjö har återfått strömmen. Detta gjorde för en stund att alla kunder i området hade återfått spänning. Därefter fick vi dessvärre bryta strömmen för en akut ledningsreparation för 37 kunder i Fastlycke, Karlshult och Göddabo. Prognos för dessa kunder är kl 17.00 på torsdagskvällen.

Uppdatering: 2015-12-03 14.22

Arbetet fortskrider och nu har Göddabo (9 kunder) och Karlshult (6 kunder) återfått strömmen. Det återstår nu 22 st spänningslösa kunder i vårt Torsåsområde.

Uppdatering: 2015-12-03 12.55

Sedan senaste uppdateringen har nu ytterligare kunder återfått strömmen, fördelat enligt: Törnemåla (8 kunder), Bodhyltan (10 kunder) och Svarvaretorpet (10 kunder). Det återstår nu 37 st spänningslösa kunder i vårt Torsås-område.

Uppdatering: 2015-12-03 10.31

Ytterligare 14 st kunder har nu återfått strömmen efter stormen Gorm. Det gäller Hundshyltan (4 kunder) och Harstensbomåla (10).

Totalt är 65 st kunder spänningslösa i nuläget.

Uppdatering: 2015-12-03 10.19

Strax efter 10.00 återfick 17 kunder vid Oxlehall strömmen. 79 st kunder är i nuläget spänningslösa i vårt nät i Torsåsområdet.

Uppdatering: 2015-12-03 09.47

Dagens arbete är i full gång och nu har vi lite färska prognoser för när vi beräknar ha strömmen tillbaka i olika områden:
Hundshyltan, ca kl 12.00
Sävsjö, förhoppningsvis i kväll men troligen i morgon
Göddabo och Karlshult, under dagen
Bodhyltan, under dagen
Svarvaretorpet, under dagen
Törnemåla, ca kl 12.00
Oxlehall, ca kl 12.00

Uppdatering: 2015-12-02 21.24

När vi avslutar arbetat för kvällen i nätområdet runt Torsås så kvarstår 96 kunder utan el. 17 kunder i Oxlehall hade ström en stund under kvällen, men på grund av en nedfallen högspänningsledning var vi tyvärr tvungna att åter bryta för reparationer.

Uppdatering: 2015-12-02 17.21

Sedan senaste uppdateringen har nu ytterligare kunder återfått strömmen, fördelat enligt: Lindströmmatorp (2 kunder), Slätafly Norra (7), Toragärde (14), Toragärde (4), Fagerhyltan (9) och Råbäcksmåla (10). Det återstår i nuläget 108 spänningslösa kunder i vårt nät i Torsås.

Uppdatering: 2015-12-02 15.07

I Torsås har nu 98 kunder återfått strömmen sedan vår senaste uppdatering. Dessa finns i Dräglebo (8 kunder), Väghyltan (8), Skörebo (29), Stuvehyltan (5), Mogrinden (5), Simnemåla (5), Hyltan Ö (2), Hyltan (15), Hallasjö (10) och Bränderås (11).

Uppdatering: 2015-12-02 11.17

Även i dag kommer vi ha personal på plats i Gullabo skola från kl. 12.00. Där kan vi hjälpa dig med information om hur vi arbetar med att återställa elnätet och hur det fungerar med avbrottsersättning. Det kommer även finnas chans att ladda mobiltelefoner och vi har även ett visst antal värmeljus, filtar och batterier till de som behöver det.

Uppdatering: 2015-12-02 09.19

I Torsås kvarstår på onsdagmorgonen 252 kunder som saknar el. Helikopterbesiktningen har återupptagits och kommer vara helt klar under dagen. Vi återkommer så fort vi får nya rapporter.

Uppdatering: 2015-12-01 20.15

När nu fältarbetet för dagen håller på att avvecklas så har vi kommit ner till 309 kunder som saknar ström i Torsås-området. Arbetet återupptas med full kraft tidigt onsdag morgon.

Nytt avbrott: 2015-12-01 17.04

Ytterligare några kunder har åter fått ström när vi kunde ansluta Slätaflys samhälle under eftermiddagen. Sammanlagt har just nu 517 kunder avbrott på sin elleverans i Torsås nätområde. Helikopterbesiktningen hann inte bli helt klar innan mörkrets inbrott, så de sista delarna kommer man att inleda dagen med i morgon, onsdag. Kraftringens personal på Gullabo skola kommer att vara kvar till kl. 21.30 och vi har också fått information om att kommunen är på plats och serverar varm mat.

Uppdatering: 2015-12-01 14.32

Arbetet kring Torsås går framåt och just nu återstår 676 kunder utan ström. Dock är det fortfarade svåra skador på sina håll så tyvärr kan det dröja fram till fredagen innan all högspänning är återställd.

Uppdatering: 2015-12-01 13.23

Strax före klockan 13 fick våra kunder i Påryd strömmen tillbaka. Det kan dock fortfarande hända att vi måste bryta strömmen igen för att kunna röja bort fler träd från ledningar. I Torsås nätområde återstår just nu ca 800 kunder utan ström.

Uppdatering: 2015-12-01 11.25

En andra trasig ledning har nu påträffats, vilket gör att prognosen för Påryd flyttas till ca kl. 15.00. Sammanlagt saknar nu 1238 kunder ström i vårt Torsås-nät. Extra resurser har anlänt och fler är på väg, under eftermiddagen kommer arbetsstyrkan att vara fördubblad gentemot måndagen. Helikopterbesiktning av nätet pågår.

Vi har dessutom personal på väg som kommer finnas på plats i Gullabo skola från ca kl 12.00. Där kan vi hjälpa dig med information om hur vi arbetar med att återställa elnätet och hur det fungerar med avbrottsersättning. Det kommer även finnas chans att ladda mobiltelefoner och vi har även ett visst antal filtar och batterier till de som behöver det.

Uppdatering: 2015-12-01 09.54

Arbete börjar nu på en nerfallen ledning i trakten av Påryd. Vi räknar just nu med att detta ska vara klart vid 13-tiden och innebära att ca 450 kunder återfår strömmen.

Uppdatering: 2015-12-01 08.35

Arbetet med nätet i Torsås är nu åter i full gång. Helikopterinspektion av nätet kommer att pågå under dagen, med start i Påryd i norr för att sedan jobba sig söderut genom området. Extra personal tillkommer under dagen för att vidare skynda på uppröjningsarbetet efter stormen Gorm. För tillfället har vi fortfarande ca 1500 kunder som saknar ström. VI återkommer med mer information löpande under dagen.

Uppdatering: 2015-11-30 21.19

På måndagkvällen återstår just nu 1538 kunder i Torsås nätområde som tyvärr fortfarande saknar el efter stormen Gorm. Fältpersonalen har nu fått avbryta för kvällen men kommer att återuppta arbetet 07.00 på tisdagen. Vädret har nu stabiliserats så pass väl att vi även kommer att kunna utföra helikopterbesiktningar direkt från den tiden. Vi återkommer löpande på denna sida så fort ny information finns tillgänglig.

Uppdatering: 2015-11-30 17.11

Arbetet under eftermiddagen pågår med oförminskad styrka, men tyvärr är problemen i nätet relativt omfattande. Just nu kvarstår 1840 kunder utan el. Vi har dessutom vissa problem med vår egen utrustning, vilket gör att avbrotten inte återspeglas korrekt på vår avbrottskarta som det länkades till nedan. 

Uppdatering: 2015-11-30 15.02

Vårt nätområde kring Torsås blev det som drabbades hårdast av stormen Gorms framfart under natten till måndagen. Arbetet pågår för fullt med att återställa elnätet så fort som möjligt, och under eftermiddagen har ett tusental kunder kopplats in. Just nu återstår ca 1875 kunder utan ström. Vi uppdaterar denna sida så fort vi har tillgång till ny information.

Uppdatering: 2015-11-30 12.41

Arbetet med att åtgärda avbrotten efter stormen Gorm i vårt nätområde kring Torsås pågår för fullt. Just nu är det 3097 kunder i området som saknar ström. Vi arbetar för fullt med att begränsa och åtgärda alla fel. Vi återkommer med mer information på den här sidan så fort den finns tillgänglig. Se även vår avbrottskarta för en överblick av läget.

Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]