Till startsidan
Translate

Avklarat: Avbrott kring Ljungbyhed/Klippan

Senast uppdaterad: 2015-12-11 14.26

Avklarat: 2015-12-11 14.26

Nu har vi åtgärdat alla lågspänningsfel för året runt-boenden. Det kan förekomma lågspänningsfel på annat håll, vilka vi avser att laga under nästa vecka. 

Uppdatering: 2015-12-10 11.53

Samtliga kunder i Ugglarp hade strömmen åter klockan 11:42.

Uppdatering: 2015-12-10 10.51

Samtliga strömlösa i Norra rörum hade strömmen åter klockan 10:50.

Uppdatering: 2015-12-10 10.21

Från klockan 10:15 måste vi bryta strömmen för 9 kunder i Norra Rörum däribland reningsverket. Detta på grund av reperationsarbete till följd av stormen Gorm. Avbrotett beräkanas pågå till 11:45 ungefär. Vi återkommer när vi har mer information.

Uppdatering: 2015-12-09 16.16

Torsdagen den 10 december klockan 09:30 till 12:00 behöver vi bryta strömmen för 134 kunder i Ugglarp med omnejd. Detta på grund av reperationsarbete till följd av stormen Gorm. Vi återkommer här så snart vi har mer information.

Uppdatering: 2015-12-09 12.41

Samtliga kunder i Aggarp och Trulstorp har nu strömmen åter.

Uppdatering: 2015-12-09 11.24

Samtliga kunder i Gräna häll och Norra hultarp hade strömmen åter klockan 11:20.

Uppdatering: 2015-12-09 10.38

Vi måste tyvärr bryta strömmen kl 10:35 för 15 kunder i Gröna häll och Norra hultarp på grund av ett akut reperationsarbete til följd av stormen Gorm. Reperationsarbetet väntas vara klart vid 11:30. Vi återkommer så snart vi har mer information.

Uppdatering: 2015-12-09 09.57

Tyvärr måste vi bryta strömmen för 18 kunder i Aggarp och Trulstorp på grund av aktut reperationsarbete till följd av stormen. Reperationerna beräknas pågå mellan 09:55 och 12:30. Vi återkommer här så snart vi har mer information.

Uppdatering: 2015-12-08 14.38

Klockan 14:30 hade samtliga kunder fått strömmen åter.

Uppdatering: 2015-12-08 13.03

Mellan klockan 13:00 och 16:00 måste vi bryta strömmen för 76 kunder i Röj och Rovelyckan på grund av ett akut reperationsarbete till följd av stormen. Vi återkommer så snart vi har mer information.

Uppdatering: 2015-12-07 15.01

Klockan 14:30 hade samtliga kunder mellan Ljungbyhed och Forsby strömmen åter. 

Vi ber om ursäkt för det inträffade och hoppas att det inte vållat er alltför stora besvär. 

Uppdatering: 2015-12-07 12.38

Mellan klockan 12:30 och 15:30 måste vi bryta strömmen för 67 kunder mellan Ljungbyhed och Forsby. Detta på grund av ett akut reperationsarbete för att åtgärda några av de skadeverkningar som blivit efter stormen. Vi ber om ursäkt för det inträffade och hoppas att det inte vållar er alltför stora besvär.

Uppdatering: 2015-12-07 11.31

I dag fortsätter arbetet med att lokalisera och åtgärda de lågspänningsfel som fortfarnade förekommer. Helikopterbeskitning utförs idag på låg höjd över Hörby, Ljungbyhed och Klippan som ett led i detta arbete. Då det som sagt fortfarnde kan förekomma lågspänningsfel, så vill vi att du som bor i området och saknar ström kontaktar vår felanmälan på 020-55 66 00.

Uppdatering: 2015-12-06 15.13

Kunder vid Pilhus, Vägasked och Ågerup har nu åter spänning. Det kan dock  fortfarande förekomma lågspänningsfel, så du som bor i området och saknar ström ombeds kontakta vår felanmälan på 020-55 66 00.

Uppdatering: 2015-12-06 09.43

Idag återupptas arbetet med att avhjälpa de avbrott som fortfarande återstår. Prognosen är att de flesta avbrotten skall vara lösta under söndagen.

Uppdatering: 2015-12-05 20.25

28 st kunder vid Pilhus, Vägasked och Ågerup är fortsatt spänningslösa när nu arbetet avslutats för kvällen. Vi räknar med att avhjälpa felet under söndagen.

Uppdatering: 2015-12-05 18.36

37 st kunder vid Pilhus, Vägasked och Ågerup är dessvärre spänningslösa igen. Förhoppningen var att detta fel skulle kunna avhjälpas under kvällen men tyvärr måste vi nu meddela att arbetet fortsätter under söndagen.

Uppdatering: 2015-12-05 16.19

Samtliga kunder ska nu ha återfått strömmen.  Lågspänningsfel förekommer fortfarande, så du som fortfarande saknar ström ombeds kontakta vår felanmälan på 020-55 66 00.

Uppdatering: 2015-12-05 15.42

Alla kunder i Pilshus och Vägasked har återfått strömmen. Fortfarande återstår 21 strömlösa kunder i Farstorp, Forestad och Äktaboden.

Uppdatering: 2015-12-05 12.46

Tyvärr har ytterligare ett nytt avbrott inträffat som berör 32 kunder i Forestad, Farstorp, Ängaröd och Äktaboden.  Felsökning pågår.

Uppdatering: 2015-12-05 12.32

Tyvärr har ett nytt avbrott inträffat som berör 37 kunder i Vägasked och Pilshus med omnejd. Felsökning pågår.

Uppdatering: 2015-12-05 10.20

Alla högspänningsfel är avklarade. Lågspänningsfel förekommer fortfarande, så du som fortfarande saknar ström ombeds kontakta vår felanmälan på 020-55 66 00.

Avklarat: 2015-12-04 15.59

Nu har också skyttebanan i Kolleberga strömmen åter.

Uppdatering: 2015-12-04 15.42

Kunder i Rovelyckan S, Hänningebostället och Ry har strömmen åter.

Uppdatering: 2015-12-04 13.25

Vi kommer att behöva bryta strömmen för 76 kunder i Rovelyckan S, Hänningebostället och Ry på grund av akut reparationsarbete till följd av stormen Gorm. 

Reparationsarbetet beräknas vara avslutat ca kl 16.

Uppdatering: 2015-12-04 10.51

Akut reparationsarbete i Rovelyckan S, Hänningebostället och Ry är avbrutet.

Uppdatering: 2015-12-04 10.43

Vi kommer att behöva bryta strömmen för 76 kunder i Rovelyckan S, Hänningebostället och Ry på grund av akut reparationsarbete till följd av stormen Gorm. 

Reparationsarbetet beräknas vara avslutat ca kl 13.

Uppdatering: 2015-12-03 22.09

Fortfarande saknar skyttebanan i Kolleberga ström. Arbetet har nedprioriterats eftersom det inte är någon verksamhet igång för tillfället. 

Uppdatering: 2015-12-02 16.58

11 kunder i Gillastig har åter spänning. Lågspänningsfel kan förekomma. Om du är boende i området och fortfarande har strömavbrott så är det därför viktigt att du ringer till vårt avbrottsnummer: 020-55 66 00. Totalt återstår nu 1 kund i Kolleberga som saknar ström, nätet kommer där att återställas under torsdagen.

Uppdatering: 2015-12-02 09.55

Arbetet med att återställa elnätet runt Gillastig pågår för fullt sedan gryningen i dag. Vi räknar med att samtliga kunder där ska ha strömmen åter under dagen. Därefter vidtar arbetet med åtgärda de platser som i dag har mer temporära lösningar.

Uppdatering: 2015-12-01 20.52

I Klippan/Ljungbyhed har vi nu kommit väldigt nära att ha strömmen åter till samtliga kunder. När fältpersonalen tar sig hem för kvällen återstår 12 kunder som fortfarande är spänningslösa, fördelat enligt nedan.

Färingtofta: alla kunder har strömmen åter
Södra Hultarp: alla kunder har strömmen åter
Bjärhus (Klippan): alla kunder har strömmen åter
Björnkärr, Ö Ljungby skog: reservkraft är på plats, alla kunder har ström
Holmsgården: alla kunder har strömmen åter
Gillastig: 11 kunder strömlösa, spänning åter onsdag
Kolleberga: 1 kund strömlös, spänningen åter under torsdagen

Uppdatering: 2015-12-01 17.51

Totalt är nu 58 kunder utan ström i Klippan/Ljungbyhed-nätet. Läget på respektive delavbrott nu vid 17.30 är:

Färingtofta: 32 kunder spänningslösa, spänningen åter kl. 20.00
Södra Hultarp: 1 kund spänningslös, spänningen åter kl. 20.00
Bjärhus (Klippan): samtliga kunder har strömmen åter
Björnkärr, Ö Ljungby skog: 25 kunder spänningslösa, felsökning pågår, reservelverk på plats från kl 22.00
Holmsgården: 13 kunder spänningslösa, spänningen åter kl. 22.00
Gillastig: 11 kunder spänningslösa, felsökning pågår
Kolleberga: 1 kund spänningslös, spänningen åter under torsdagen

Uppdatering: 2015-12-01 16.05

Norra Rörum, Årröd, Falholmsbygget och Hjulhultet har nu sedan en stund strömmen tillbaka. Det kan förekomma lågspänningsfel som vi inte kan se i vår driftcentral. Du som är boende i området och fortfarande inte har ström uppmanas alltså att kontakta vår felanmälan på 020-55 66 00.

Totalt 211 kunder är just nu spänningslösa i området, fördelat enligt nedan:

Färingtofta: 113 kunder spänningslösa, spänningen åter kl. 20.00, tisdag kväll
Södra Hultarp: 26 kunder spänningslösa, spänningen åter kl. 20.00, tisdag kväll
Bjärhus (Klippan): 22 kunder spänningslösa, spänningen åter kl. 20.00, tisdag kväll
Björnkärr, Ö Ljungby skog: 25 kunder spänningslösa, felsökning pågår
Holmsgården: 13 kunder spänningslösa, spänningen åter kl. 22.00, tisdag kväll
Gillastig: 11 kunder spänningslösa, felsökning pågår
Kolleberga: 1 kund spänningslös, spänningen åter under torsdagen

Uppdatering: 2015-12-01 14.29

Vid 14.00 var vi nere på 370 kunder som saknar ström i området. Arbetet med att byta stolpar i Norra Rörum fortsätter och även i Färingtofta pågår arbete där det är svårt att säga en exakt prognos. I Stockamöllan kommer vi under dagen att placera ut ett reservkraftverk för att hantera det avbrottet, som kommer att kräva längre tid att återställa.

Uppdatering: 2015-12-01 13.35

Avbrottet norr om västra Ringsjön är nu åtgärdat. Samtliga kunder i området ska nu ha strömmen åter. Det kan fortfarande finnas fel på lågspänningsnät, så du som är boende i området och saknar ström ombedes kontakta vår felanmälan på 020-55 66 00.

Uppdatering: 2015-12-01 11.38

Vid 11.00 var det 728 kunder som fortfarande saknar el i vårt nät i Klippan/Ljungbyhed. Det fel som drabbar de boende i södra delarna av området beräknas vara avklarat under eftermiddagen. I Norra Rörum behöver stolpar bytas, vilket gör att arbetet drar ut något mer på tiden, vi återkommer så fort vi kan ge en närmare prognos.

Uppdatering: 2015-12-01 09.14

Under natten till tisdagen uppstod ett följdfel som orsakade strömavbrott för 1400 kunder nordväst i Billinge och Stockamöllan med omnejd. Klockan 06 kunde dock de flesta av dessa åter kopplas in. Totalt i hela nätområdet kvarstår nu 787 kunder utan ström och arbetet med återställandet av nätet har pågått från klockan 07. Extra personalresurser har tillkommit från Kraftringens nät runt Ringsjön. Vi återkommer på den här sidan så fort vi får ny information eller prognoser.

Uppdatering: 2015-11-30 20.34

Ett flertal fel har nu blivit åtgärdade och totalt är vi nu nere i 731 kunder som fortfarande saknar el. Fältpersonalen måste nu tyvärr avsluta arbetet för dagen för att få vila efter en lång och hård arbetsdag. Det kan fortfarande hända att vissa kunder återfår strömmen under kvällen, då omkopplingar och arbete i nätet fortsätter från driftcentralen. Arbetet i fält återupptas sedan tidigt på tisdagmorgonen. Vi återkommer med ny information så fort den finns tillgänglig.

Uppdatering: 2015-11-30 17.36

Vårt nätområde kring Ljungbyhed och Klippan har tyvärr drabbats av en del följdfel under eftermiddagen, vilket gör att vi just nu har 1057 spänningslösa kunder. Arbetet fortsätter under kvällen och vi återkommer med mer information så fort den finns tillgänglig.

Uppdatering: 2015-11-30 15.06

I vårt nät runt Klippan och Ljungbyhed har antalet strömlösa under eftermiddagen halverats. Just nu återstår ca 1024 kunder utan ström i nätet. Prognosen är att samtliga högspänningsledningar i området ska ha blivit felsökta. Återställningen beror självklart på felens natur, men vi gör vårt yttersta för att stormen Gorms effekter så vara så kortvariga som möjligt.

Uppdatering: 2015-11-30 12.33

Arbetet med att åtgärda avbrotten efter stormen Gorm i vårt nätområde kring Ljungbyhed och Klippan pågår för fullt. Just nu är det 2119 kunder i området som saknar ström. Vi arbetar för fullt med att begränsa och åtgärda alla fel. Vi återkommer med mer information på den här sidan så fort den finns tillgänglig. Se även vår avbrottskarta för en överblick av läget.

Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]