Till startsidan
Translate

Nyckeltal till din hållbarhetsredovisning

Behöver du nyckeltal till din hållbarhets- eller miljöredovisning? I tabellerna nedan hittar du nyckeltalen för fjärrvärme, fjärrkyla och gas. Om du saknar information kan du kontakta oss som jobbar med hållbarhet på Kraftringen. 

Mer information om produkterna hittar du på sidorna om fjärrvärme, fjärrkyla och gas.

Fjärrvärme

Nyckeltal per fjärrvärmenät 2017

 

Direkta koldioxidutsläpp
(kg/producerad MWh värme)

Andel förnybar och återvunnen värme (%)

Klimat-påverkan (kg CO2e/ levererad MWh)

Primär-energifaktor  

Eslöv
Lomma
Lund

14

96

23

0,27

Bjärred

0

100

16

0,25

S Sandby Dalby

0

100

18

0,27

Genarp 

0

100

16

0,10

Klippan

0

100

13

0,10

Ljungbyhed

0

100

23

0,28

Östra Ljungby 

0

100

24

0,20

Bränslemix för fjärrvärme (ingående bränsle)
Eslöv, Lomma, Lund 2017

Ingående bränsle / Energikälla

GWh 

Sekundära trädbränslen

128

Bioolja

62

Värmepumpar (geotermiskt vatten,
värme från avloppsvatten, värme från
fjärrkylaproduktion, värme från akvifär)

172

Naturgas

0

El till värmepumpar

78

Spillvärme från industri samt rökgaskondensering

114

Returträ

181

Torv

33

Köpt värme (flis- och halmbaserad)

20

Pellets

11

Biogas

11

Export - ledning Landskrona-Helsingborg

51

Import - ledning Landskrona-Helsingborg

114

Bränslemix för fjärrvärme (ingående bränsle)
Bjärred 2017

Ingående bränsle / Energikälla

GWh 

Biogas

14

Bränslemix för fjärrvärme (ingående bränsle)
Södra Sandby, Dalby 2017

Ingående bränsle / Energikälla

GWh 

Biogas

6

Bränslemix för fjärrvärme (ingående bränsle)
Genarp 2017

Ingående bränsle / Energikälla

GWh 

Köpt värme (halmbaserad) 

6

Bränslemix för fjärrvärme (ingående bränsle)
Klippan 2017

Ingående bränsle / Energikälla

GWh 

Bioolja

4

Biogas

0

Skogsflis

46

Rökgaskondensering

4

Bränslemix för fjärrvärme (ingående bränsle)
Ljungbyhed 2017

Ingående bränsle / Energikälla

GWh 

Biogas

2

Briketter

14

Elpanna

0,4

Bränslemix för fjärrvärme (ingående bränsle)
Östra Ljungby 2017

Ingående bränsle / Energikälla

GWh 

Bioolja

0,06

Pellets

3

Fjärrkyla

Nyckeltal för fjärrkyla 2017

 

Direkta koldioxidutsläpp
(kg/producerad MWh kyla)

Andel förnybar kyla (%)

Klimat-påverkan (kg CO2e/ levererad MWh kyla)

Primär-energifaktor  

Fjärrkyla

0*

100

3,1

0,5

*Under 2017 uppstod ett stort köldmedieläckage som motsvarade 27,1 kg CO2e per producerat MWh kyla.

Gas

Nyckeltal för gas 2017

 

Direkta koldioxidutsläpp
(kg/MWh)

Andel förnybar (%)

Klimat-påverkan (kg CO2e/ MWh)

Primär-energifaktor  

Naturgas

205

0

247

1,09

Biogas (uppvärmning)

0

100

67

0,49

Biogas (fordonsgas)

0

100

56

0,43


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]