Till startsidan
Translate

Miljöledning

Kraftringen är miljöcertifierat enligt standarden ISO 14001. Detta innebär att vi har en kvalitetsstämpel på vårt miljöarbete. I olika rutiner och instruktioner beskriver vi för medarbetarna hur de ska agera i olika situationer – kopplat till vårt miljöarbete. Det kan till exempel handla om hur vi ska resa eller hur askorna ska hanteras i våra produktionsanläggningar.

Vårt miljöledningssystem underlättar för oss att vara proaktiva, det vill säga att vi kan agera på ett sätt så att exempelvis inte miljöolyckor uppstår. I miljöarbetet ingår det också att vi kontinuerligt arbetar med att förbättra oss inom olika områden. För att göra detta har vi bland annat olika miljömål uppsatta på årsbasis.

Vill du veta mer?

Om du är intresserad av att veta mer är du välkommen att kontakta oss som jobbar med hållbarhet.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]