Till startsidan
Translate

Miljö och klimat

Örtoftaverket

Att välja Kraftringen ska vara att välja hållbart. Senast år 2020 ska vår produktion av el, fjärrvärme och fjärrkyla vara helt fossilbränslefri, ett mål vi kommit närmare bland annat genom vårt biobränsleeldade kraftvärmeverk i Örtofta.

Vi arbetar med följande prioriteringar:

  • Fossilbränslefri produktion
  • Energieffektivitet
  • Biologisk mångfald

Produktion och användning av energi är alltid kopplat till miljöpåverkan. Kraftringens verksamhet är dock inriktad på att minimera den miljöpåverkan som uppstår i våra processer. I följande avsnitt kan du läsa mer om hur Kraftringens verksamhet påverkar miljön, hur vi arbetar för att minska vår miljöpåverkan och vad du kan göra för att bli mer klimatsmart.

Ett viktigt verktyg i vårt miljöarbete är vårt ISO 14001-certifierade miljöledningssystem. Vi granskar hela tiden oss själva och vi blir dessutom granskade av en oberoende miljörevisor. Miljön finns med i allt vi gör, inne på kontoret, ute på fältet och i alla våra produkter och tjänster. Kurser i eco-driving för vår personal, gasbilar och dubbelsidig kopiering – allt räknas. 

Vill du veta mer?

Om du är intresserad av att veta mer är du välkommen att kontakta oss som arbetar med miljö.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]