Till startsidan
Translate

Fjärrkyla

Fjärrkyla

Fjärrkyla fungerar precis som fjärrvärme, fast tvärtom. Kallt vatten produceras i en central kylanläggning med hjälp av bland annat värmepumpar och nerkylt vatten och skickas därefter i en konstant ström ut till anslutna fastigheter. Allt som behövs är en tyst och diskret värmeväxlare som flyttar över kylan i vattnet till luften i ventilationssystemet.

Värmepumparna som används vid framställningen utnyttjas till både fjärrvärme och fjärrkyla samtidigt. På så sätt kan vi återvinna den värme vi kyler bort i fjärrkylanätet och nyttiggöra den i fjärrvärmenätet, vilket gör produktionen mycket energieffektiv. Kraftringens fjärrkylanät i Lund levererar kyla till forskning och processtekniska ändamål och för komfort i till exempel sjukhusets lokaler. Fjärrkylan ersätter ofta mindre energieffektiva eldrivna luftkonditioneringsanläggningar. 

I nedanstående tabell redovisas olika nyckeltal kopplat till fjärrkylaproduktionen. Direkta koldioxidutsläpp är utsläpp från produktionsanläggningar fördelat på den producerade volymen. Eftersom fjärrkylan framställs med hjälp av värmepumpar och kylmaskiner blir det inga direkta koldioxidutsläpp. Klimatpåverkan mäts i koldioxidekvivalenter och baseras på el från förnybara energikällor och fjärrvärme, och fördelas på den levererade volymen fjärrkyla. Primärenergifaktor är ett mått på resurseffektivitet, det vill säga hur mycket primärenergi som gått åt att framställa fjärrkylan.

Nyckeltal fjärrkyla 2016
Direkta koldioxidutsläpp (kg/MWh producerad kyla) 0
Klimatpåverkan* (kg CO2e/MWh levererad kyla) 2,2
Primärenergifaktor 0,6

Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att ringa oss på 020-32 61 00 eller skicka e-post till oss om du undrar över något.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]