Byte till en rörlig överföringsavgift för våra högspänningskunder från den 1 januari 2024

Det svenska elnätet består av tre nivåer:

- Stamnätet som ägs av Svenska Kraftnät
- Fyra regionnät (som i södra Sverige ägs av E.ON)
- En mängd lokala elnätsområden och där vi på Kraftringen äger åtta lokalnätområden i Skåne, Blekinge och Småland.

När el överförs genom det svenska elnätssystemet från produktionskällan fram till er som slutkund uppstår så kallade elöverföringsförluster. Dessa består bland annat av värme.

Den avgift ni som kund betalar i överföringsavgift ska motsvara den andel kostnader som uppkommit på grund av överföringsförluster när er el har transporterats genom elnätet.

Kostnaden för överförd el beror på olika prisstrategier för stamnät, regionnät och lokalnät. Detta innebär att en del av förlustkostnaderna köps till spotpris medan resterade förluster säkras till andra prisnivåer i förväg. Alla elnätsförluster som uppkommer i stamnätet köper Svenska Kraftnät däremot till spotpris.

Stora variationer av elspotpriset
Under de senaste åren har elspotpriset varierat väldigt mycket, dessa kostnadsvariationer har förts ner från Svenska Kraftnät till E.ON som har behövt göra kraftiga prisjusteringar av överföringsavgiften. Detta har i sin tur tvingat oss på Kraftringen Nät att göra liknande prisjusteringar gentmot våra kunder.

Vi inför nu rörlig överföringsavgift - direkt kopplad till elspotpriset 
För att motverka dessa kraftiga prisjusteringar av överföringsavgiften har E.ON nu valt att införa en rörlig överföringsavgift som är direkt kopplad till elspotpriset.

Vi på Kraftringen Nät kommer från och med den 1 januari 2024 att införa en liknande modell mot våra kunder, något som kommer att minska behovet av stora prisjusteringar av överföringsavgiften liknande dem som vi har sett under senaste åren.

Större möjlighet att påverka era kostnader
Som kund kommer ni genom den här förändringen att få mer möjlighet att påverka era kostnader genom att flytta er förbrukning till tider med lägre elspotpriser. Den nya prissättningsmodellen blir därför mer kostnadsriktig.

Nätersättningen till elproducenter blir rörlig
För att få en enhetlig beräkning i olika pristariffer har vi även valt att nätersättningen till elproducenter på samma sätt kommer att bli en rörlig ersättning. Bytet innebär att den nya kWh-ersättningen per timme beräknas utifrån elspotpriset för elområde SE4 med samma beräkningsmodell som överföringsavgiften.

Den rörliga överföringsavgiften och nätersättningen kommer att införas den 1 januari 2024 och den första fakturan som använder den nya beräkningsmodellen kommer att nå våra kunder i början av februari.

Så beräknas det nya kWh-priset per timme 
Bytet innebär att det nya kWh-priset per timme beräknas utifrån elspotpriset för elområde SE4 och varierar därför timme för timme och blir således rörlig enligt följande formel:

E(t)=m+k*P(t)

Där P(t) är elspotpriset för elområde SE4 en aktuell timme och multipliceras med k för att täcka förlustkostnaderna som köps direkt till spotpris.
m motsvarar de säkrade överföringskostnaderna.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon