Till startsidan
Translate

Frågor och svar om gas

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om gas. Klicka på frågan för att komma direkt till svaret längre ner på sidan. 

Vad består gasen av?

Vår gas är en blandning av biogas och naturgas. Biogas framställs genom rötning av hushållssopor och av växtrester från till exempel jordbruk och tång. Naturgas är ett fossilt bränsle, men det släpper ut betydligt mindre koldioxidutsläpp och kväveoxidutsläpp än olja. Naturgasen som används i Sverige kommer mestadels från den danska delen av Nordsjön. 

Hur gör jag om jag vill skaffa gas?

För att skaffa gas måste du bo i närheten av ett gasnät. Gör du det kan du enkelt ansluta ditt hushåll. För att ta reda på om du kan ansluta dig till gasnätet, kontakta kundservice eller skicka in en intresseanmälan.

Stämmer det att jag kan använda min oljepanna till gas?

Ja, det stämmer, om pannan är i gott skick och kompletteras med en gasbrännare. Men du gör stora vinster på att byta ut hela pannan. Inte minst blir det renare. Du slipper också den gamla oljelukten som gärna hänger kvar trots att oljetanken är rengjord. Moderna gaspannor är överlag smidigare och tar mindre plats. Ofta är de dessutom vägghängda så att du kan använda utrymmet under till annat.

Hur bra är gas jämfört med till exempel pellets och värmepump?

Priset på gas är beroende av oljepriset men gasen ligger för det mesta en bit under. Ska du jämföra gaspriset med andra energislag, till exempel olja, el, pellets eller värmepump ska du också ta med i beräkningarna att moderna gaspannor har ovanligt bra verkningsgrad, uppemot 99 %. Det betyder att du får ut betydligt mer värme per kilowattimme du använder, jämfört med andra energislag. Hör gärna av dig så hjälper vi dig med en jämförelse.

Gas kostar också som regel mindre att installera. Dessutom är gasen betydligt enklare att sköta än till exempel ett pelletssystem, mer driftssäker än en värmepump och kräver mindre underhåll. Den är tyst och ren och har mycket låga utsläpp av sot- och svavelpartiklar.

Hur går installationen av gas till?

Vi sköter hela installationen. I områden som ligger i gasnätet brukar det vara enkelt att ansluta enskilda hus. Vi brukar inte behöva gräva för att få ledningar på plats, oftast kan vi gräva oss in med underjordisk borr. Om vi trots allt skulle behöva gräva i din trädgård kommer vi att återställa den efteråt. Vi tar också hand om bortforsling av din gamla panna, eventuell oljetank och andra delar som hört till det gamla systemet.

Hur ofta behöver jag serva min panna?

Ungefär en gång om året. Vi hjälper dig gärna, både med underhåll och eventuella reparationer. En gaspanna bör bytas ut efter 12-25 år, beroende på i vilket skick den är. 

Hur räknar jag ut min användning i kWh?

Om din mätare visar förbrukad volym gas i kubikmeter (m3) så måste du först räkna om dina kubikmeter till normalkubikmeter (Nm3). Detta gör du genom att multiplicera din förbrukning med den korrigeringsfaktor som är angiven på alla dina gasnätsfakturor. Här kan du se vilken enhet just din mätare använder. Värdet du får fram ska sedan multipliceras med aktuellt värmevärde, vilket uppdateras månadsvis. Du hittar aktuellt värmevärde här.

Vad baseras min förbrukning på?

Om din gasmätare inte har en fjärravläsare vill vi gärna att du läser av din gasmätare varje månad och rapporterar dina mätvärden till oss. Annars kommer fakturan du får vara en beräknad faktura som baseras på din tidigare årsförbrukning. Detta kanske inte stämmer överens med din faktiska förbrukning.

Hur rapporterar jag mätvärden till er?

Enklast rapporterar du dina mätvärden via Mina sidor under fliken Mätarställning. Det går också bra att kontakta kundservice via telefon så hjälper de dig.

Är gasen säker?

Om en läcka skulle uppstå så är gasen mycket lättare än luft. Den stiger och ventileras snabbt bort. Gas är explosiv, men det krävs en väldigt specifik blandning av gas och luft för att den ska kunna antändas. En så exakt blandning är nästan omöjlig att orsaka av misstag, eller att bevara under så lång tid att den hinner antändas.

Har du fler frågor?

Du är alltid välkommen att ringa oss på 020-32 61 00 eller skicka e-post till oss om du undrar över något.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]