Till startsidan
Translate

Fjärrvärmearbeten i Lund 2017

karta över fjärrvärmearbeten i Lund 2017

I centrala delarna av Lund arbetar vi nu för att ersätta samtliga fjärrvärmeledningar av betongkulverttyp. Under andra halvan av 2016 genomförde vi 14 separata byggprojekt, där närmare två kilometer fjärrvärmeledning i betongkulvert nu har ersatts. 2017 års byggen är i full gång. Under året kommer ca 1,2 km kulvert att ersättas. Se kartan och listan nedan för en aktuell lägesbild.

Den del av fjärrvärmenätet som nu rustas upp byggdes till största delen på 60-talet, då tekniken för den här typen av ledningar var en helt annan. Betongkulvertarna byggdes med det som var dåtidens bästa tillgängliga teknik. Det har skett en enorm utveckling och de ledningar Kraftringen lägger ner nu är förbättrade på alla punkter.

Nedan följer en tabell över de utförda arbetena. "Längd" motsvarar den mängd kulvert som kommer bytas ut på respektive plats.

När dessa arbeten är genomförda återstår bara de allra sista delarna kulvertbaserat nät i staden. De ligger på områdena Klostergården och St Lars och kommer att ersättas under 2018.

 GataLängd (m)Tid
1 Bryggaregatan 500 maj-november
2 Bondevägen 300 maj-oktober
3 Gässlingavägen 250 ej påbörjad, klar i oktober
4 Tunaskolan 100 höst 2017
5 Korsningen Åldermansgatan/Måsvägen 30 höst 2017

Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]