Till startsidan
Translate

Urban Magma

Syfte

Urban Magma har en vision om att Skåne ska bli en internationellt framstående miljö för innovation inom städers försörjningssystem. Målet är att skapa ett Center of Excellence inom miljöteknik som ska locka utländska företag och investerare till regionen och därigenom skapa tillväxt.

Det handlar om att skapa framtidens tekniska försörjningssystem för energi, vatten och avlopp – genom teknikutveckling, forskning, innovation och integration. Skåne har goda förutsättningar för detta; städerna har ambitiösa målsättningar och jobbar med utvecklingen av framtidens hållbara städer (till exempel Brunnshög i Lund, Hyllie i Malmö och H+ i Helsingborg), vi har flera internationellt framstående universitet och vi har många företag som arbetar med Cleantech.

Fokus ligger på de tekniska lösningar som möjliggör för brukaren att leva hållbart. Urban Magma samlar kommuner, kommunala bolag, teknikkonsulter, teknikleverantörer och akademi och strävar efter att skapa en samverkanskultur som möjliggör visionen.

Kraftringens roll

Genom Urban Magma får vi på Kraftringen värdefull input i vår strävan att skapa ett hållbart energisystem i regionen. Vi får direkt tillgång till en palett av samarbetspartners som vi kan jobba med för att lösa olika frågor vi har för att skapa ett hållbart energisystem, med fokus på fjärrvärme. Arbetet bedrivs i fokusgrupper som samlar företag, kommuner och akademi för att lösa specifika utmaningar.

Just nu är Kraftringen starkt engagerad i två fokusgrupper som jobbar med frågorna:

  • Hur ska framtidens ledningsnät för fjärrvärme och VA se ut?
  • Vilket forsknings- och utvecklingsbehov finns för att fjärrvärmen ska vara konkurrenskraftig i framtiden?

Partners

Sustainable Business Hub (projektledare), Lunds kommun, Malmö stad, Helsingborgs stad, Region Skåne, Malmö högskola, SLU/Alnarp, Lunds universitet, Kraftringen, Tyréns, Alfa Laval, SP med flera. Nya partners tillkommer ständigt.

Finansiering och tidsram

Inledningsvis gäller Vinnovas finansiering för 2 år (4 miljoner, projektslut 2015-06-30) för att mobilisera och utveckla samverkan, i trippel helix. Urban Magma förväntas dock att pågå under minst 10 års tid genom att deltagarna kan visa att samverkan leder utvecklingen framåt och att man attraherar mer finansiering till regionen, bland annat genom EU:s stora forskningssatsning Horizon 2020.

Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att ringa oss på 020-32 61 00 eller skicka e-post till oss om du undrar över något.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]