100 % biogas i Kraftringens tankstationer!

2017-01-04 14.47

Från och med 1 januari 2017 blev det ännu ett steg bättre att tanka fordonsgas hos Kraftringen! Då övergick vi till 100 procent biogas i våra tankstationer.

Detta sker enligt samma princip som grön el. Det vill säga att för varje kilo gas som tankas i våra mackar så ser vi till att motsvarande mängd biogas tillförs det svenska gasnätet.

Kraftringen framställer biogas vid Källby avloppsreningsverk i Lund. Resterande mängd framställs i Danmark med gödsel som primärt ursprung (normalt mellan 90 och 95 procent) och återstoden från livsmedelsavfall. När gasen utvunnits återförs dessutom resterna som biogödsel till lokalt lantbruk. Det innebär att vår biogas ingår i ett hållbart kretslopp som väsentligt bidrar till att sänka vår gemensamma klimatpåverkan.

Genom att köra fordonsgasbil sänker du de lokala koldioxidutsläppen radikalt eftersom metan har ett mycket lägre kolinnehåll än bensin och diesel. Dessutom har en fordonsgasbil väsentligt lägre utsläpp av kväveoxider. Körs bilen på 100 procent biogas som tillverkats av restprodukter, visar bland annat en omfattande dansk studie att den dessutom faktiskt bidrar till att reducera klimatgaserna i atmosfären, eftersom det metan som förbränns annars hade läckt ut i atmosfären.

Som ett tack till dig som tankar med Kraftringens tankkort så höjer vi dessutom rabatten till 35 öre per kilo från och med årsskiftet. Detta gäller precis som tidigare både när du tankar hos oss och hos någon av våra samarbetspartner.

Tack för att du är med och gör 2017 till ett gott och mer klimatvänligt nytt år!

Vill du veta mer om att köra fordonsgasbil? Läs gärna mer på våra fordonsgassidor!

Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]