Till startsidan
Translate

Samarbetet med ESS – att skapa en världsunik energilösning


ESS, E.ON och Lunds Energi i samarbeteEuropean Spallation Source, som ESS står för, är den forskningsanläggning som ska byggas i Lund och baseras på världens mest kraftfulla neutronkälla. Forskningsanläggningen förväntas bedrivas av 450 anställda som ska bestå av forskare och tekniker. Samtidigt väntas cirka 200 forskare per år från hela Europa besöka anläggningen för att utföra just sina experiment. Forskarna kommer att arbeta inom hälso-, miljö-, energi-, klimat-, transport- och ingenjörsvetenskap, läkemedel samt arkeologi.

ESS är ett sameuropeiskt projekt med för närvarande 17 deltagande länder, inklusive Sverige och Danmark som står för värdskapet.

Lunds Energi har under två år tillsammans med E.ON ingått i ett samarbetsavtal med ESS för att utveckla den optimala energilösningen för den kommande forskningsanläggningen. Samarbetet mellan E.ON och Lunds Energi har varit en viktig förutsättning för att kunna designa en energilösning som uppfyller ESS samtliga energimål:

RESPONSIBLE- 20 % minskning av energiförbrukningen. Genom helt nya designlösningar, ska ESS maximera effektiviteten i neutronproduktionen och samtidigt minimera elförbrukningen.

RENEWABLE- 100 % användning av förnybar energi. Anläggningen är mycket energikrävande och mängden energi som krävs motsvarar årsproduktionen hos 40-50 vindkraftverk. År 2025 när anläggningen beräknas vara i full drift, förväntas Lunds elförbrukning stiga med 20-30 procent. I dagsläget är vindkraft den energikälla som verkar bäst lämpad för ESS, men även biokraftvärme, vattenkraft och vågkraft ses som alternativ för att driva ESS med förnybar energi.  

RECYCABLE- 60 % återanvändning av använd energi. För att protonerna ska accelerera till nära ljusets hastighet med hjälp av klystroner, krävs det en stor mängd el. Denna process medför även att stora volymer spillvärme produceras, vilket ESS vill återvinna och blir därmed unika i acceleratorvärlden. Främst kommer spillvärmen gå till fjärrvärmenätet och tros tillgodose nätet i Lund med 25 procent av dess totala årsbehov.

ESS arbetar även utifrån en fjärde punkt, RELIABLE, att energisystemen inte får äventyra möjligheten att bedriva forskning. Det handlar om att tillföra elkraft med rätt kvalitet som varken stör acceleratorn eller forskningsaktiviteter. Likaså måste störningar ut på elnätet med upphov från ESS-anläggningen minimeras.

Målet har varit att skapa en världsunik energilösning som kan stå modell för andra framtida anläggningar.

Bygget beräknas börja runt 2014 och de första neutronerna förväntas produceras omkring år 2019. 2025 räknar man med att anläggningen ska vara i full drift.

 

 © 2014 Kraftringen
E-post: kundservice@kraftringen.se
Telefon: 020-32 61 00
Postadress: Box 25, 221 00 Lund. Besöksadress: Råbyvägen 37, Lund

Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]